Els fabricants de cordes de maricultura comparteixen la introducció de la cria de cordes de musclos

Quan es cultiven musclos, poden escollir la zona on el nivell d'aigua és relativament poc profund, de manera que la qualitat de l'aigua serà més clara.Quan la qualitat de l'aigua sigui relativament clara, serà més convenient per a la gestió bàsica i l'observació de la qualitat de l'aigua. Es pot fixar una línia de maricultura al mig de tota l'àrea i després marcar-la a la línia.Un cop canvia el nivell de l'aigua, l'aigua pot continuar pujant directament al lloc marcat, i la profunditat normal és adequada per al cultiu. A l'estiu, uns 30 centímetres d'aigua són adequats, i a l'hivern, uns 40 centímetres.

Cada corda també s'ha de fixar i s'ha de parar atenció a la densitat de cultiu.Bàsicament, convé tenir 6 musclos a cada corda.Massa musclos no afavoreixen el creixement. En general, la longitud de la corda ha d'estar d'acord amb la densitat de la cultura, i l'espaiat de cada corda s'ha de mantenir raonable per evitar l'embolic entre la corda de maricultura i la corda. , que no afavoreix el seu creixement. També hi ha molts avantatges i desavantatges d'aquest mètode de cultiu de corda.L'avantatge és que els agricultors poden ajustar la profunditat de cultiu a voluntat segons els canvis d'estació, de manera que els musclos puguin créixer millor.

En relació amb altres maneres, aquest tipus d'aqüicultura, els requisits de l'aigua seran relativament poc profunds i les condicions de l'aqüicultura seran relativament senzilles, bàsicament els agricultors volen dur a terme la llauna. Mentre la corda s'estiri directament, el es pot dur a terme l'agricultura.La gestió diària també és molt important.En comparació amb altres maneres, el cultiu és més senzill i el cost de la mà d'obra també es redueix fonamentalment. No obstant això, aquesta manera de criar també té inconvenients, perquè la seva estabilitat és relativament pobre, i les cloïsses a la corda sempre corren el risc de caure.Un cop es produeixi la caiguda, serà una gran pèrdua per als agricultors.

Suggeriments dels fabricants de cordes de maricultura: en algunes condicions ambientals extremes, la resistència dels musclos a diversos desastres és especialment baixa, de manera que quan apareixen alguns animals depredadors, és fàcil ser colpejat i afectat. Sobretot quan hi ha alguns paràsits sota l'aigua, el El musclo no té cap capacitat de resistència, només pot deixar que aquests paràsits es corroeixin lentament, donant lloc a un gran impacte en la cria del musclo.


Hora de publicació: 09-jul-2021